Technologie

Jako většinu nástrojů, lze i diamantové nástroje vyrobit různými postupy, které ovlivňují konečné parametry nástroje. Základ nástroje tvoří kovový polotovar, ke kterému se přichytí brusivo spojené vhodným pojivem.

Jako brusivo se používají krystaly (velikostí 3 µm až 800 µm) těchto materiálů

Důležitým parametrem použitého brusiva je jeho zrnitost. Určuje použití nástroje a kvalitu výsledného povrchu, jak ukazuje následující tabulka.

Zrnitost dle ČSN 224015* Použití Orientační drsnost povrchu Ra
Diamant KNB
630/500  Hrubé opracování stavebních materiálů, sklolaminátu, korundového brusiva  
500/400 
400/315 
315/250 
250/200 
200/160250/200 Pro účinné broušení a hrubování, kde je především žádán vysoký výkon broušení 1,2
160/125200/160
125/100160/125 Pro účinné broušení a hrubovací operace 0,8
100/80125/100
80/63100/80 Pro dokončovací broušení a ostření řezných nástrojů 0,4
63/5080/63
50/4063/50 Pro dokončovací broušení 0,2
40/36  Pro lapování 0,1
36/25 
40/28 
28/20  Pro leštění 0,08
20/14 
14/10 

* pro převod údaje na nyní používanou evropskou normu nebo US standard použijte tuto převodní tabulku

Pojivo slouží jako vazba mezi brusivem a polotovarem. Určuje například, jak pevně budou krystaly brusiva v nástroji držet a jak velkou částí budou vystupovat nad jeho povrch. Pojivo je dáno technologií vytváření diamantové vrstvy. Rozlišujeme dvě základní technologie vytváření brusné vrstvy: